شماره تماس : 09214231763

پاپ آپ آیفریم کلاهبرداری بی سروصدا

پاپ آپ آیفریم کلاهبرداری بی سروصدا

پاپ آپ آیفریم چیست؟

اگر با تبلیغات پاپ آپ آشنا باشید ( تبلیغاتی که با اولین کلیک در سایت ها باز می شود) ، حتما نام پاپ آپ آیفریم را نیز شنیده اید . سیستم های پاپ آپ مانند زر پاپ آپ و پاپ آپ می و… از این روش برای افزایش کسب درآمد خود استفاده میکنند.

آیفریم بعد از باز شدن یک پنجره پاپ آپ بدون آنکه کاربر متوجه چیزی شود هر چند ثانیه پشت سره هم تبلیغات مختلف را باز میکند یعنی هر چند لحظه یک تبلیغ را انجام می دهند . این یعنی، نمایش دهنده و تبلیغ دهنده ضرر می کنند و این وسط سیستم تبلیغات پاپ آپ یک طرفه برنده بازی خواهد بود.

سوالی که همواره بی جواب مانده این است که چگونه زر پاپ آپ از تبلیغ دهنده n تومان میگیرد ولی به نمایش دهنده ۲n تومان میدهد وخود۱۰n تومان سود می کند.؟

پاسخ این است که زر پاپ آپ و پاپ می و بسیاری از سیستم های تبلیغات پاپ اپ با استفاده از آیفریم همه چیز را به سود خود ترتیب داده اند.

مرکز تبلیغات نورگرام با عرضه تبلیغات پاپ آپ بدون آیفریم در تلاش هست که فضای تبلیغات سالم را برای همگان فراهم می کنند.

https://tab.noorgram.ir